Om husets bestyrelse

 

Mogens Larsen er også formand for bestyrelsen i 2019

Ved generalforsamlingen i december 2018 blev der foretaget ændringer i bestyrelsen, så den ved indgangen til 2019 ser ud som følger:

Mogens Larsen (formand) – Tlf. 40 86 07 02 – mail: tingmarken@gmail.com

Kirsten Larsen
Svend Nielsen
Anne – Grete Vogn
Rene Nielsen

Suppleanter.
Finn Hansen
Thomas Simonsen
Mette Præst

—————————————

Bestyrelsen så indtil da sådan ud:

Formand Mogens Larsen
Kasserer Kirsten Larsen
Sekretær Anne Grethe Larsen
Best. medlem Orla Hansen
Best. medlem Svend Nielsen
Best. medlem Dorthe Hansen
Suppleant Ernst Hansen

—————————————

Bestyrelsen har organiseret sig med underudvalg, som varetager f.eks. kræmmermarkeder, festarrangementer, fællesspisninger og den daglige vedligeholdelse. Bestyrelsen har en repræsentant i hvert udvalg.

Hvis du har nogle ideer, eller du har lyst til at give en hånd med er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen – vores ressourcebank må meget gerne blive større.