Mogens Larsen er også formand for bestyrelsen i 2020

Ved generalforsamlingen i december 2019 blev der foretaget ændringer i bestyrelsen, så den ved indgangen til 2020 ser ud som følger:

Mogens Larsen (formand) – Tlf. 40 86 07 02 – mail: tingmarken@gmail.com

Thomas Simonsen
Svend Nielsen
Anne Grete Vogn
Rene Nielsen

Suppleanter.
Finn Hansen
Mette Præst

Bestyrelsen har organiseret sig med underudvalg, som varetager f.eks. kræmmermarkeder, festarrangementer, fællesspisninger og den daglige vedligeholdelse. Bestyrelsen har en repræsentant i hvert udvalg.

Hvis du har nogle ideer, eller du har lyst til at give en hånd med er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen – vores ressourcebank må meget gerne blive større.