Om husets bestyrelse

 

Mogens Larsn er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen for Taasinge Forsamlingshus består af:

Formand Mogens Larsen Tlf. 40 86 07 02

(mail: tingmarken@gmail.com)
Kasserer Kirsten Larsen
Sekretær Anne Grethe Larsen
Best. medlem Orla Hansen
Best. medlem Svend Nielsen
Best. medlem Dorthe Hansen
Suppleant Ernst Hansen

Bestyrelsen har organiseret sig med underudvalg, som varetager f.eks. kræmmermarkeder, festarrangementer, fællesspisninger og den daglige vedligeholdelse. Bestyrelsen har en repræsentant i hvert udvalg.

Hvis du har nogle ideer, eller du har lyst til at give en hånd med er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen – vores ressourcebank må meget gerne blive større.

Bestyrelsen 2017