Efter en udmærket generalforsamling primo december 2019 ser bestyrelsen for Taasinge Forsamlingshus nu således ud:

Mogens Larsen (formand) – Tlf. 40 86 07 02 – mail: tingmarken@gmail.com

Thomas Simonsen

Svend Nielsen

Anne Grete Vogn

Rene Nielsen

Suppleanter. Finn Hansen

Kirsten Larsen

Mette Præst