Generalforsamling den 07. dec. 2017.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomme forslag.

6. Valg af bestyrelse.

På valg er.

Kirsten Larsen (modtager ikke genvalg)

Anne-Grete Larsen (modtager genvalg)

7. Valg af revisorer.

8. Valg af suppleanter.

På valg er.

Finn Hansen (modtager genvalg)

9. Eventuelt